ทบทวนบทเรียน

 

คลิกเม้าส์ที่ป้ายชื่อสีด้านล่าง แล้วลากไปวางที่ช่องด้านขวามือ ตรงกับสีที่เป็นสีตรงกันข้ามกัน
Answers
 


Click to close