สายตรงอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข้อตกลงเบื้องต้น

- ข้อความที่ท่านส่งไปจะต้องเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เช่น การเรียนการสอน หรือข้อเสนอแนะที่ดีมีประโยชน์ต่อ มหาวิทยาลัยฯ

- ไม่เป็นข้อความที่ใส่ร้ายป้ายสีใครให้เดือดร้อน และไม่พาดพิงถึงใคร ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน หรือเสียหายใด ๆ

- ไม่เป็นข้อความที่มีลักษณะหยาบคาย ท่านต้อง ระบุชื่อ-นามสกุล และ e-mail จริงของท่าน เท่านั้น หากต้องการให้ตอบกลับและต้องกรอกข้อมูลให้ครบ

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ

...
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์

อธิการบดี

เรื่องติดต่อ :


ชื่อ-นามสกุล :

อีเมล์ผู้ติดต่อ :

ข้อความติดต่อ :