แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 10

 Toggle open/close quiz question

Match the items.
  1.ทีมรูปนัย     a.ประนีประนอม
  2.ทีมอรูปนัย     b.บังคับ
  3.การตอบสนองความขัดแย้งแบบเต่า     c.การรวมตัวกันอย่างเป็นทางการ
  4.การตอบสนองความขัดแย้งแบบลูกหมี     d.การรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการ
  5.การตอบสนองความขัดแย้งแบบฉลาม     e.ผ่อนปรน
  6.การตอบสนองความขัดแย้งแบบสุนัขจิ้งจอก     f.แก้ปัญหา
  7.การตอบสนองความขัดแย้งแบบนกฮูก     g.หลีกเลี่ยง

 

 


toc | return to top | previous page | next page

 

 

 

 

 

Click to close