เพื่อน คน ไหน ชวน ไป ทำ ชั่ว จง ปลีก ตัว ให้ ห่าง ไกล

 

แบบฝึกทักษะคำประพันธ์

Go to menu page two

(ศึกษาแผนผังคำประพันธ์ page six)

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     อันข้าพระองค์กษณะนี้        ภยมีจะร้อนใด 
      
      ยิ่งกว่าและหามนุษย์ไหน       จะเสมอเสมือนตน 
      
      ใคร่เปลื้องประเทืองประณุททุกข์ ภยมุขประมวลดล 
      
      ไร้ญาติและขาดมิตรสกล       ชนผู้จะดูดาย       
            ก. วสันตดิลก
            ข. จิตรปทาฉันท์
 
          ค. อีทิสังฉันท์

 

5   ครั้นล่วงสามปีประมาณมาสหกรณประดา 
      
      ลิจฉวีรา ชทั้งหลาย
      
      สามัคคีธรรมทำลายมิตรภิทนะกระจาย
      
      สรรพเสื่อมหายน์ ก็เป็นไป       
               ก. สัททุลวิกกีฬิต
               ข. อุปชาติ
               ค. สัทธรา
 
4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      เถอะถึงถ้าจะจริงแม้   ธพูดแท้ก็ทำไม 
      
      แนะชวนเข้าณข้างใน  จะถามนอกบยากเย็น
      
      ชะรอยว่าทิชาจารย์   ธคิดอ่านกะท่านเป็น
      
      รหัสเหตุประเภทเห็น  ละแน่ชัดถนัดความ.       
              ก. กมลฉันท์
              ข. ภุชงคปยาต
              ค. อินทรวิเชียรฉันท์
             
6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     สะพรึบสะพรั่ง      ณหน้าและหลัง 
      
      ณซ้ายและขวา      ละหมู่ละหมวด
      
      ก็ตรวจก็ตรา       ประมวลกะมา
      
      สิมากประมาณ      
               ก. วังสัฏฐฉันท์
               ข. สัททุลวิกกีฬิตฉันท์
               ค. กาพย์สุรางคนางค์