IPADRESS:  34.204.172.188
Name
   * กรุณาระบุชื่อ-นามสกุลจริง เพื่อความสะดวกในการแก้ไขปัญหาให้ท่าน
Email
   * กรุณาระบุ e-Mail จริงเพื่อตอบกลับปัญหาของท่าน
หัวเรื่อง
  
ข้อความ
 
   
    บัณฑิตที่กรอก Username และ Password ถูุกต้องแล้วแต่ไม่สามารถเข้าระบบได้
กรุณาแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่านดังต่อไปนี้ มาในส่วนของข้อความด้วยค่ะ
1.ชื่อ - สกุลจริง
2.รหัสนักศึกษา
3.วันเดือนปีเกิดจริง
4.รหัสบัตรประชาชน
แล้วเราจะทำการส่งข้อมูลไปให้ท่านตามที่อยูอีเมลล์ที่ท่านระบุมานี้
                                                                                  ..ขอบคุณค่ะ