แจ้งปัญหาด้านการใช้งานระบบ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสมัคร
กรุณาติดต่อสอบถามฝ่ายรับสมัคร กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยตรง โทร (054)237399 ต่อ 3840 หรือ 3850

IPADRESS:  54.145.83.79

ขอบคุณค่ะ