แจ้งปัญหาด้านการใช้งานระบบ

หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสมัคร
กรุณาติดต่อสอบถามฝ่ายรับสมัคร กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยตรง
โทร (054)237399 ต่อ 3840 หรือ 3850
หรือโทร (054)237399 ต่อ 5162
หรือโทร 086-4215760
LINE ID : 0850294697 หรือ e-Mail : C_nittaya2004@hotmail.com

IPADRESS:  18.207.136.189

ขอบคุณค่ะ